...

Регистрация за пакет от курсове

При закупуване на пакет получаваш намаление от 100 лв., 200 лв. или 300 лв., в зависимост от това дали се записваш за пакет от два, три или четири курса по Тета лечение. Имаш следните възможности:

Пакет от 2 курса

 • Курсове: 1) „Theta Healing® за начинаещи – Basic DNA“ и 2) „Theta Healing® за напреднали – Advanced DNA“
 • Вместо да заплатиш общо 1200 лв. за двата курса, плащаш със 100 лв. по-малко: 1100 лв.
 • Това включва цената на курсовете и таксата за регистрация чрез пакет: 200 лв. Таксата за регистрация не се възстановява при решение за отказване от курса.
 • Регистрирани сте за курса след заплащането на пълната сума от 1100лв.

Пакет от 3 курса

 • Курсове: 1) „Theta Healing® за начинаещи – Basic DNA“, 2) „Theta Healing® за напреднали – Advanced DNA“ и 3) „Theta Healing® дълбоки разкопки – Dig Deeper“
 • Вместо да заплатиш общо 1700 лв. за двата курса, плащаш с 200 лв. по-малко: 1500 лв.
 • Това включва цената на курсовете и таксата за регистрация чрез пакет: 300 лв. Таксата за регистрация не се възстановява при решение за отказване от курса.
 • Регистрирани сте за курса след заплащането на пълната сума от 1500лв.

Пакет от 4 курса

 • Курсове: 1) „Theta Healing® за начинаещи – Basic DNA“, 2) „Theta Healing® за напреднали – Advanced DNA“,  3) „Theta Healing® дълбоки разкопки – Dig Deeper“ и 4) „Theta Healing® ти и Създателя – You and the Creator“
 • Вместо да заплатиш общо 2200 лв. за двата курса, плащаш с 300 лв. по-малко: 1900 лв.
 • Това включва цената на курсовете и таксата за регистрация чрез пакет: 400 лв. Таксата за регистрация не се възстановява при решение за отказване от курса.
 • Регистрирани сте за курса след заплащането на пълната сума от 1900лв.

Регистрация

Моля, изберете пакета от курсове, за който желаете да се регистрирате и въведете данните си в полетата на формуляра.